WebIS


Abstrakt

WebIS ("webový informační systém") je nástroj jenž nahradí 40 - 80% lidské práce s administrací neziskové organizace, zájmové skupiny, sportovního či tanečního klubu.

Všichni, kdo někdy vedli obdobnou organizaci, mi určitě dají za pravdu, že dělat veškeré papírování (přehledy dětí, rozvrhy, atd.) ručně není zrovna nejpříjemnější. Protože já sám pracuji v tomto neziskovém sektoru, rozhodl jsem se, že vytvořím aplikaci, která mi (a samozřejmě i vám) bude nápomocna.

Tato aplikace je mojí bakalářskou prací v oboru matematika, informatika na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Popis

Funkce
  • evidence dat o organizaci
  • evidence osob
  • evdence kurzů
  • evidence období
  • evidence prostorů
  • evidence plateb
  • komunikace mezi osobami
  • evidence kalendáře akcí
  • evidence vystoupení
  • evidence obchodních partnetů

Datum vydání

duben 2013 (předběžný termín)