AccMan


Abstrakt

AccMan ("Account Manager") je program pro zpřehlednění Vašich elektronických plateb. Jistě se Vám někdy stalo, že jeden bankovní účet využíváte k více účelům (např.: osobním, rodinným, pracovním) a bojíte se, že se vám peníze pro jednotlivé účely pomíchají do sebe? S AccManem se již bát nemusíte! Stačí zadat platbu a přiřadit k ní štítek (účel), program Vám poté již sám bude zobrazovat, kolik peněz z celkového zůstatku je vyhrazeno danému účelu (štítku).

AccMan online DEMO

Popis

vlastnosti AccMana

 • registrace nových uživatelů
 • přihlášení/odhlášení uživatelů
 • admin má možnost resetování hesla uživatelům a smazání uživatelských účtů
 • vytváření/editace/smazání transakcí
 • vytváření/editace/smazání štítků
 • součty transakcí podle štítků
 • filtrování transakcí podle štítků a částky
 • řazení transakcí podle data, názvu trasakce, názvu štítku a částky

Licence

Copyright © 2012 Jaroslav "Jerry" Kálal (czekuj.net)

AccMan je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení GNU Affero General Public License, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 3 této licence anebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

AccMan je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak bez jakékoli záruky; neposkytují se ani odvozené záruky prodejnosti anebo vhodnosti pro určitý účel. Další podrobnosti hledejte v GNU Affero General Public License.

Úplné znění GNU AGPL, neoficiální český překlad licence GNU GPL v.3.

Download

Pro běžné používání je AccMan k dispozici ve formě zip archivu, který stačí stáhnout, rozbalit na Váš server a provést nastavení (viz. soubor readme.txt). V případě, že jste programátor a AccMana byste si chtěl/a přizpůsobit, dotvořit či pozměnit, doporučuji stažení z GitHubu, kde naleznete stabilní verzi, vývojové verze i celou programovou historii AccMana.

DOWNLOAD zip v1.0   DOWNLOAD from git

Instalace

Minimální požadavky
 • Webový server s mod_rewrite (nebo podobnou funkcionalitou)
 • PHP 5.3.0 nebo novější
 • MySQL databázi

pro kontrolu minimálních požadavků stáhněte checker, rozbalte ho na Váš server a spusťte ho např.: http://www.VasServer.cz/checker/index.php (checher je součástí Nette Framework)

Postup

Celý postup instalace je popsán v souboru readme.txt, který je obsažen v projektu.

Released notes

verze 1.0 (z 27.10.2012)
 • registrace nových uživatelů
 • přihlášení/odhlášení uživatelů
 • admin má možnost resetování hesla uživatelům a smazání uživatelských účtů
 • vytváření/editace/smazání transakcí
 • vytváření/editace/smazání štítků
 • součty transakcí podle štítků
 • filtrování transakcí podle štítků a částky
 • řazení transakcí podle data, názvu trasakce, názvu štítku a částky